Bokslut

Slutliga avstämningar görs och bokföringsåret avslutas.

Jag utför bokslut för samtliga bolagsformer

​För aktiebolag kompletteras det med en årsredovisning.

Jag upprättar alltid en bokslutspärm som ni självklart får ta del av om ni vill.